Nasze aktualności

2014-04-26 Zajęcia z zakresu BHP dla Collegium Humanitatis Proszę o zapoznanie się z zasadami BHP obowiazującymi studentów Collegium Humanitatis. Proszę zwrócić uwagę na komentarze do dokumentu (ikona "chmurki"), w któych podane są informacje dodatkowe do prezentacji. Osoby nieobecne na zajęciach w dniu 2014-04-26 zobowiązane są odpowiedzieć za pomocą e-mail na wskazany poniżej adres na 3 pytania postawione na końcu dokumentu. Prawidłowe odpowiedzi umożliwią zaliczenie zajęć.

Dokument do pobrania (pdf)

Odpowiedzi podpisane imieniem i nazwiskiem wysyłamy na adres: biuro@agatbhp.pl

2012-09-29 Zajęcia z zakresu BHP dla Collegium Humanitatis Proszę o zapoznanie się z zasadami BHP obowiazującymi studentów Collegium Humanitatis. Proszę zwrócić uwagę na komentarze do dokumentu (ikona "chmurki"), w któych podane są informacje dodatkowe do prezentacji. Osoby nieobecne na zajęciach w dniu 2012-09-29 zobowiązane są odpowiedzieć za pomocą e-mail na wskazany poniżej adres na 3 pytania postawione na końcu dokumentu. Prawidłowe odpowiedzi umożliwią zaliczenie zajęć.

Dokument do pobrania (pdf)

Odpowiedzi podpisane imieniem i nazwiskiem wysyłamy na adres: biuro@agatbhp.pl

2012-06-22 Zajęcia z I pomocy w Szkole Podstawowej w Józefowie - klasa 5 Kolejne zajęcia z rozszerzonej I pomocy przedmedycznej . Zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć.

GALERIA ZDJĘĆ

2012-04-17 Zajęcia z I pomocy w Szkole Podstawowej w Józefowie - klasa 5 Kolejne zajęcia z I pomocy przedmedycznej wzbogacone o zasady zachowania się wobec psów. Zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć.

GALERIA ZDJĘĆ

2012-03-26 2012-04-20 Młody Ratownik na Olimpiadzie i zachowanie się z psem AGATMED we współpracy z "Akademią 4 łapy" prowadził nowe zajęcia przekazujące wiedzę o właściwych zachowaniach podczas zagrożeń dla życia i zdrowia z uwzględnieniem zachowania się dzieci wobec psów. Cykl zajęć rozpoczeliśmy w przedszkolu Nr 65 w Warszawie dla grupy: Słoneczka

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie

GALERIA ZDJĘĆ - Zajęcia z psem

dla grupy: Żabki

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie

GALERIA ZDJĘĆ - Zajęcia z psem

dla grupy: Tygryski

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie i zajęcia z psem

dla grupy: Krasnale

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie

GALERIA ZDJĘĆ - Zajęcia z psem

dla grupy: Motylki

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie

GALERIA ZDJĘĆ - Zajęcia z psem

dla grupy: Gwiazdeczki

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Pomoc na Olimpiadzie

GALERIA ZDJĘĆ - Zajęcia z psem

2012-01-03 Nowy rodzaj zajęć dla dzieci - zachowanie się wobec psa i pierwsza pomoc We współpracy z "Akademią 4 łapy" przeprowadziliśmy nowy rodzaj zajęć, które uczą dzieci zachowania się wobec psów (jak się zachowywać wobec psa, jak radzić sobie z psem, który atakuje), oraz udzielania sobie i innym pomocy w nagłych wypadkach - np. po pogryzieniu. Pierwsze takie zajęcia przeprowadziliśmy w szkole w Michalinie niedaleko Warszawy. Zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć. GALERIA ZDJĘĆ

BHP AGAT BHP AGAT BHP AGAT

2011-11-22 Ośrodek Szkoleniowy AGAT został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych W dniu 2011-11-22 otrzymaliśmy decyzję o wpisie Ośrodka Szkoleniowego AGAT do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Nasz numer referencyjny: 2.14/00264/2011
Potwierdzenie wpisu do rejestru WUP w Warszawie

2011-11-09 Szkolenie dla pracowników Zespołu Szkół przy ambasadzie RP w Atenach Wspólnie z ośrodkeim szkoleniowym AGATMED przeprowadzilismy szkolenia okresowe BHP i z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy ambasadzie RP w Atenach. Spotkanie z pracownikami zespołu szkół czuwającymi nad rozwojem młodych Polaków mieszkających w Atenach odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, w której prowadzenie szkoleń było przyjemnością. Szczególne podziękowania za pomoc na miejscu przy organizacji zajęć składamy dla Pani dyrektor. O poziomie szkolenia niech zaświadczą załączone referencje Referencje ZS przy ambasadzie RP w Atenach

2011-06-10 Kolejny kurs dla I klasy w Szkole Podstawowej 344 na Tarchominie Pierwszoklasiści też są bardzo zaangażowani w sprawy ratowania i reagowania podczas wypadków.Uczyliśmy ich nie tylko resuscytacji, ale także sposobów poradzenia sobie w typowych sytuacjach za pomocą nietypowych gadżetów (np. starej gazety jako środka usztywniającego złamaną kończynę i apaszki, która z powodzeniem może zastąpić chustę).

Tutaj możesz znaleźć link do całej galerii zdjęć: GALERIA ZDJĘĆ

BHP AGAT BHP AGAT BHP AGAT

2011-06-05 Tym razem prezentujemy I pomoc na pikniku rodzinnym w parafii Św. Jakuba w Warszawie Jak widać zainteresowania było bardzo duże. I pomoc przedmedyczna w powiązaniu z promocją prewencji bezpieczeństwa w pracy i w domu, to środek na uniknięcie przykrych konsekwencji. Nawet najmłodsi skutecznie próbowali swoich sił próbując ratować poszkodowanych

Tutaj możesz znaleźć link do całej galerii zdjęć: GALERIA ZDJĘĆ

BHP AGAT BHP AGAT BHP AGAT

2011-06-03 Kolejny kurs dla V klasy w Szkole Podstawowej 344 na Tarchominie Tym razem V klasa uczyła się jak skutecznie udzielać I pomocy osobom poszkodowanym. Mamy nadzieję, że tak przygotowani będą mogli być skuteczni w sytuacjach wymagających interwencji przedmedycznej. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczą się tych zasad i na długo pozostają one w ich pamięci.

Tutaj możesz znaleźć link do całej galerii zdjęć: GALERIA ZDJĘĆ

BHP AGAT BHP AGAT BHP AGAT

2011-05-21 Prezentujemy zasady I pomocy na pikinku rodzinnym Na pikniku rodzinnym zorganizowanym w Słupnie k/Warszawy grupy dzieci i dorosłych miały okazję do poznania zasad I pomocy przedmedycznej i przećwiczenia zabiegów resuscytacyjnych na fantomach osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. To kolejna okazja edukacji całych rodzin. Każdy miał szansę spróbować swoich sił i zapytać o interesujące go zagadnienia z I pomocy przedmedycznej.

BHP AGAT BHP AGAT

2011-04-20 Rozpoczeliśmy cykl szkoleń dla dzieci z I pomocy przedmedycznej w Szkołach Podstawowych

Dzieci ze szkoły podstawowej na Tarchominie uczestniczą w zajęciach z zasad I pomocy przedmedycznej organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy AGAT i prowadzony przez instruktora EFR (Emergency First Response). Jest to promocja prawidłowych zachowań dzieci w sytuacjach zagrożeń, oraz promocja bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i na placu zabaw. Często te ostatnie porównując do wymagań BHP stawianych zakładom pracy, są tak zaniedbane, że dzieci nie powinny się na nich bawić. Zwracamy także baczną uwagę dzieci oraz dorosłych na używanie ochron podczas jazdy na rolkach, desce, czy rowerze - kask i ochraniacze z dodatkiem rozsądku, to często ubezpieczenie od nagłych wypadków i nieprzyjemnych konsekwencji dla dzieci i ich rodziców.

Tutaj możesz znaleźć link do całej galerii zdjęć: GALERIA ZDJĘĆ

BHP AGAT BHP AGAT BHP AGAT

2011-03-21 Promujemy posiadanie kart ICE

(In Case of Emergency)

Wypełniona i podpisana karta ICE umieszczona w Twoim portfelu pozwoli w sytuacji zagrożenia, wypadku lub innego zdarzenia, niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu najbliższe Ci osoby.

Gdy tracisz świadomość tylko dzięki karcie ICE można szybko zawiadomić osoby, które zostały tam wpisane

BHP AGAT BHP AGAT

2011-02-11 Promujemy numer 112 W dniu 11.2 (112)obchodzony jest dzień numeru 112. To numer alarmowy, pod który możemy zgłaszać wypadki i zdarzenia wymagające podjęcia działań ratowniczych. W Polsce numer alarmowy w pełni ma zacząć działać do końca czerwca 2011. Powstaną wtedy centra jego obsługi - CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego). Ma byc ich 17 w całej Polsce.

Pamiętaj, w sytuacji zagrożenia dzwoń na numer alarmowy: 112