Skorzystaj z naszych usług

Usługi BHP AGAT

     Skorzystaj z najlepszej formy współpracy poprzez wydelegowanie zadań obsługi BHP Twoich pracowników firmie AGAT, która zajmie się tym profesjonalnie i w pełnym wymaganym zakresie. Zamiast spędzać długie godziny na śledzeniu przepisów zajmij się swoim biznesem, a my poprowadzimy za Ciebie wszystkie niezbędne działania w obszarze BHP, opracujemy wymaganą dokumentację BHP, oraz plany poprawy warunków pracy. Działamy zgodnie z PN18001 i PN18002, dzięki czemu masz gwarancję profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie.


Usługi BHP

Oferujemy Państwu pełny nadzór BHP w firmie poprzez kompleksową i dopasowaną do potrzeb obsługę w dziedzinie BHP wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Konstytucji, Kodeksie Pracy, Ustawach i dedykowanych aktach wykonawczych zawartych w rozporządzeniach, dyrektywach i innych pochodnych źródłach prawa takich jak układy zbiorowe, regulaminy pracy, konwencje itp.

Ochrona Przeciwpożarowa

Oferta w zakresie analizy zagrożeń pożarowych oparta na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego w Polsce i na świecie. Analiza zgodności z normami polskimi i normami Unii Europejskiej

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe (BCM – Business Continuity Management) pozwala przetrwać w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zagrożeń, które w nieprzygotowanych do tego organizacjach powodują znaczne straty finansowe, chaos organizacyjny lub mogą nawet doprowadzić do upadłości.
Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenia w tworzeniu, opiniowaniu i praktycznym używaniu procedur z zakresu zarządzania kryzysowego, pragniemy zaoferować państwu usługi także w tym obszarze